Главная \ Перепись населения 2020

Перепись населения 2020

Приложение  2 к ВХ.0353 от 10.02.2020 IG-_-Kak-mozhno-perepisatsya (12704713 v1)  Приложение  3 к ВХ.0353 от 10.02.2020 IG-_-Kogo-budut-perepisyvat (12704714 v1)  Приложение  4 к ВХ.0353 от 10.02.2020 IG-_-Novoe-v-perepisnykh-listakh (12704715 v1) Приложение  5 к ВХ.0353 от 10.02.2020 IG-_-Perepisnye-listy (12704716 v1) (1) Приложение  6 к ВХ.0353 от 10.02.2020 IG-_-Perepis-zhilishchnykh-usloviy (12704717 v1)